Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Τά…ὀνόματα τοῦ Ἰησοῦ…


4885_1017309932067_1804705231_43475_6279381_n (1)


Γιατί ονομάστηκε ο Ιησούς Χριστός «Οδός»;
Για να μάθεις ότι δι’ Aυτού ανεβαίνουμε προς τον ουράνιο πατέρα μας.
Γιατί ονομάστηκε «Πέτρα»;

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ !!!


ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ !!!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ).... 
πηγή http://katanixis.blogspot.gr/2014/08/blog-post_985.html

ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΤΡΑΠΩΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΧΗΣΕΩΣ

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, Νομικοῦ-Θεολόγου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν

 (Μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀκαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν Βόλου γιά τούς ἱερούς Κανόνες)

  Ὁλοκληρώθηκε τό διεθνές Συνέδριο μέ θέμα Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ σύγχρονες προκλήσεις (8-11 Μαΐου) πού ὀργάνωσε ἡ Ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν στό Βόλο.
Μέσα στά πλαίσια εὐγενείας πού χαρακτήριζε τό συνέδριο, ὁ Σεβασμιώτατος, χαμογελώντας πατρικά, εἶπε στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὅτι ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν δέν δίνει σημασία στίς κραυγές ὅσων διαφωνοῦν, ἐνῶ στόν καταληκτικό του χαιρετισμό... διόρθωσε τή φράση του λέγοντας ὅτι «μπορεῖ κάποιοι νά γαυγίζουν...».  Ἄς εἶναι!  Αὐτό ἐξ ἄλλου ἦταν τό λιγότερο, ἄν συγκριθεῖ μέ τό ἀνοσιούργημα πού τελέσθηκε ἀπό τό ἄνομο βολιώτικο Συνέδριο, ὅπου κενά καί καινά κατά τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐμελέτησαν  οἱ περισσότεροι τῶν εἰσηγητῶν.
Τό Συνέδριο στήν οὐσία ἀπέβλεπε:

  • στήν ἀποδόμηση τοῦ Κανονικοῦ Συστήματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δηλ. στήν κατάργηση  καί δῆθεν διόρθωση καί βελτίωση τῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν  Συνόδων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων˙
  • στήν ἐμφύτευση ἀμφιβολιῶν στό νοῦ Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν γιά τήν ὀρθότητα καί ἀποτελεσματικότητα τῶν ἱ. κανόνων˙
  • στήν εἰσαγωγή ἑνός νέου ἀντορθοδόξου πνεύματος˙
  • στήν ὁμογενοποίηση Ἐκκλησίας καί κόσμου.
Ἀκούστηκαν ἀπόψεις ὅπως π.χ. ὅτι οἱ Κανόνες βρίσκονται «σέ χαοτική κατάσταση»

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο «ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ»


Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου (Κυρίτση), Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ

Ὁ ἅγιος Νικόδημος, γνήσιος ἀπόγονος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀκολουθεῖ τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας στηριζόμενος στοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφόρους Πατέρες. Ἡ διδασκαλία του ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ἀσκητικόν του βίον, ἀπὸ τὴν ἀμεσότητα προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν μυστηρίων καὶ τῆς προσευχῆς καὶ ἀπὸ τὴν βαθυτάτην θύραθεν καὶ θεολογικὴ γνώση ποὺ ἀπέκτησε μὲ τὸν ἀπέραντο καὶ σπανίας δεκτικότητος καὶ συστηματικότητος χαρισματικὸ νοῦ του, λέγεται ὅτι τὸ 85% τῶν ἀναγνωσμάτων του τὰ συγκρατοῦσε μὲ τὴν πρώτη ἀνάγνωση.

Ἔχοντας αὐτὰ τὰ βασικὰ στοιχεῖα καὶ τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις, ὡς φυσικὰ καὶ πνευματικὰ ἀποκτήματα, ἔγραψε συγγράματα ποὺ ἐμπνέουν στὸν ἀναγνώστη πλήρη ἐμπιστοσύνη, περὶ τῆς βαθειᾶς θεολογικῆς ἐμπειρίας καὶ τοῦ χαρίζουν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσῃ ὅλο τὸν πλοῦτο τῶν Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, συστηματοποιημένο καὶ ἐμπλουτισμένο μὲ προσωπικὰ καὶ ἐμπειρικὰ σχόλια, πρωτοφανοῦς εὐστοχίας καὶ σπανίας διεισδυτικότητος. Οἱ ὀρθόδοξες θέσεις του εἶναι ξεκάθαρες, παρ᾿ ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες ἔζησε καὶ παρ᾿ ὅλα τὰ διάφορα ἀντορθόδοξα Δυτικὰ ρεύματα, ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴν ἐποχή του.
Ἀλλὰ καὶ ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ,

Τό θαῦμα πού ἄλλαξε τή ζωή μου: Ἡ ἐξομολόγηση ἑνός πρώην ἄθεου Blogger


eikona-tou-xristou

Αγαπητέ μας φίλε και αδελφέ Κώστα η περίπτωσή σου αποτελεί για εμάς εδώ στο pentapostagma.gr φωτεινό παράδειγμα μετανοίας. Καλούμε επίσης όλους του αναγνώστες να αντιμετωπίζουν με επιείκεια και σεβασμό τους απίστους που κατά καιρούς σχολιάζουν τα διάφορα άρθρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί αύριο με τη χάρη του Θεού να είναι πιστοί Χριστιανοί και αδελφοί μας.  Αδελφέ μας Κώστα σε  ευχαριστούμε για την εμπειρία που μοιράστηκες μαζί μας και για το όφελος που σίγουρα θα έχουν πολλοί αναγνώστες από την ανάγνωση αυτής. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε αγιάζει πάντοτε…

Χαίρετε. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη σε μένα τον ανάξιο προ ολίγων μηνών.

Ἦταν πάντα ἐδῶ καί δήλωναν τίς βλέψεις τους γιά μιά Νέα Τάξη Πραγμάτων

Η ατζέντα των ελίτ – Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήξερες …
Στο αιώνα που εισερχόμαστε, τα κράτη δεν θα είναι έτσι όπως τα ξέραμε.Οι επικυρίαρχοι θα προσπαθήσουν να οργανώσουν έτσι τα πράγματα ώστε όλοι να στρέφονται πλέον μόνο σε μια παγκόσμια κυβέρνηση.

1) Ό κόσμος δεν θα μάθει ποτέ να ασπάζεται τον σοσιαλισμό. Μόνο με σχέση του φιλελευθερισμού θα υιοθετεί κάθε απόκομμα του σοσιαλιστικού προγράμματος. Ώσπου μια μέρα όλος ο κόσμος θα μεταλλαχτεί σε ένα σοσιαλιστικό έθνος, χωρίς να γνωρίζουν το πώς έγινε.”Norman Thomas”

2) Πλέον σε όλο τον κόσμο

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ἱεροί κανόνες.Ἡ Θεραπευτική τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!


ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 Ἡ Θεραπευτική τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!
  
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου πού ἔγινε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, τήν Δευτέρα 19 Ὀκτωβρίου 2009.Σεβαστοί πατέρες, χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,   
Eἶναι σύνηθες ὅταν χρειαζόμαστε πνευματική τροφοδοσία, καί καλά κάνουμε, νά διαβάζουμε κάποια κείμενα, κάποια βιβλία καί νά τρεφόμαστε ἀπό τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Πολύ ὡραῖο εἶναι αὐτό τό πράγμα. Ἀλλά ἔχω παρατηρήσει ὅτι δέν εἶναι σύνηθες, μέσα σ᾽ αὐτήν τήν πνευματική μας ἀναζήτηση γιά πνευματική τροφοδοσία, ν᾽ ἀνοίξουμε καμιά φορά καί νά διαβάζουμε τά πρακτικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 Τί διατυπώνεται ἐκεῖ; Ὅπως ξέρετε πολύ καλά, διατυπώνονται δύο πράγματα.

Τά μεγάλα «κεφάλια» τῶν Μασόνων ἔρχονται στήν Ἀθήνα

Μεγάλο διεθνές συνέδριο από τους Ελευθεροτέκτονες (στο τέλος Αυγούστου) σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου του Κώστα Παππά (από το Σαββατιάτικο ένθετο της Δημοκρατίας για την Ορθοδοξία) (12/7/2014)

Η «αφρόκρεμα» των ελευθεροτεκτόνων θα παραβρεθεί στο Πρώτο θερινό Μασονικό Εργαστήρι –Συνάντηση (first summer Ienternational Masonic Workshop) που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου 2014 στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου.


Η επίσημη πρόσκληση για το συνέδριο αναφέρει ότι απευθύνεται προς Ελευθεροτέκτονες όλου του κόσμου ενώ για τη συμμετοχή σε αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος, μέλος μασωνικής ή άλλης ακαδημαϊκής στοάς.
Ωστόσο ο χρόνος και ο τόπος του συνεδρίου (τη στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει

ΑΠΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΕ.ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

 ΑΠΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΕ.ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης είναι το. τμήμα Ισλαμικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της πόλης, ο οποίος, εκτός των άλλων, φιλοδοξεί να κοσμήσει την πόλη με ισλαμικούς μιναρέδες, μουσουλμανικά νεκροταφεία και από «Νύφη του Θερμαϊκού» να την μετατρέψει σε. «Χανουμάκι του Πασά». Βεβαία δεν ξέρω αν έχει υπόψη του πως οι μουσουλμάνοι απεχθάνονται την καύση των νεκρών την οποία επίσης φιλοδοξεί να συμπεριλάβει στο καταπληκτικό έργο «αναμόρφωσης» της Θεσσαλονίκης, για το οποίο παίρνει συνεχώς τα μπράβο και τα εύσημα από τον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τύπο.

Μάλιστα το «θεάρεστο» σχέδιο του προβλέπει πως μαζί με τα αποτεφρωτήρια που θα δώσουν τον τόνο της «πολιτιστικής εξέλιξης» της πόλης, σκοπεύει να ζητήσει να τελείται και... εξόδιος ακολουθία για όσους έχουν κάνει αυτή την επιλογή.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ δοκιμαστικὴ πέτρα γιὰ κάθε ἕναν ἀπό μᾶς ποὺ θὰ πάει σὲ κάποια χώρα της
Τοῦ Φώτη Κόντογλου

Σιγὰ-σιγά, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, οἱ αἱρετικοὶ πληθαίνουνε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, παρεκτὸς τοὺς ἀπ' ἔξω. Οἱ ἀπ' ἔξω αἱρετικοὶ εἶναι φανεροί. Ἐδῶ θὰ μιλήσω γιὰ τοὺς κρυφοὺς αἱρετικούς, τοὺς κρυφοδαγκανιάρηδες σκύλους, αὐτοὺς ποὺ μᾶς φέρνουνε τὸν προτεσταντισμὸ καὶ τὸν καθολικισμὸ ἀπὸ τὴ Δύση, ἐκεῖ ποὺ πᾶνε καὶ σπουδάζουνε.

Καὶ πῶς νὰ μὴν τὸν φέρουνε; Ἀργήσανε μάλιστα. Χρόνια καὶ χρόνια γίνεται αὐτὴ ἡ δουλειά. Παράξενο θὰ 'τανε νὰ μὴν τὸν φέρουνε. Αὐτοί, ὅμως, δὲν φανερώνονται σὰν αἱρετικοί, μήτε κι οἱ ὅμοιοί τους τοὺς θεωροῦνε γιὰ αἱρετικούς. Μιλᾶνε συχνά, σὰν παπαγάλοι, γιὰ ὀρθοδοξία, ἀλλὰ γιὰ μία ὀρθοδοξία «ἐξελιγμένη», συγχρονισμένη, «εὐρωπαϊκὴ Ὀρθοδοξία».

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Άγγελοι ζουν καθημερινά δίπλα μας…Η απίστευτη ιστορία της Κινέζας ρακοσυλλέκτριας. Ένα ισχυρό μάθημα για όλους μας!!!

Άγγελοι ζουν καθημερινά δίπλα μας…Η απίστευτη ιστορία της Κινέζας ρακοσυλλέκτριας. Ένα ισχυρό μάθημα για όλους μας!!!

Posted: Αυγούστου 24, 2014 at 10:00 μμ, Last Updated: 
άγγελοι-ζουν-καθημερινά-δίπλα-μας

Η απίστευτη ιστορία της Κινέζας ρακοσυλλέκτριας Lou Xiaoying η οποία κατάφερε μέσα σε 40 χρόνια να σώσει και να αναθρέψει 30 εγκαταλελειμμένα μωρά!
Στην Κίνα, η βρεφοκτονία και η βρεφική εγκατάλειψη είναι σε τρομερή έξαρση λόγω των σκληρών πολιτικών μέτρων που επιτρέπουν μόνο ένα παιδί σε κάθε οικογένεια που ζει σε πόλη.

Απέλυσαν Μουφτή στην Τουρκία επειδή φορούσε ... Σταυρό - Νίκος Χειλαδάκης


Απέλυσαν Μουφτή στην Τουρκία επειδή φορούσε ... Σταυρό
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΜΟΥΦΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΡΟΥΣΕ…ΣΤΑΥΡΟ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Την πραγματική καταπληκτική είδηση ότι η «Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας», (κάτι ανάλογο με την δική μας Αρχιεπισκοπή), απέλυσε μουφτή από μουσουλμανικό τέμενος γιατί φορούσε… σταυρό, τον οποίο μάλιστα δεν δίστασε να επιδείξει σε επισκέπτες μετά το ναμάζι, (μουσουλμανική προσευχή), έκανε γνωστή η τουρκική εφημερίδα, Cumhürriyet, (22/8), αλλά και πολλά περιφερειακά τουρκικά ΜΜΕ.

Νηφαλιότητα

Νηφαλιότητα

ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ

Μεγάλη συμφορά της ψυχής αποτελεί η άτακτη ζωή . Ιδιαιτέρως φρικτή εντύπωση προκαλεί αυτή για όσους επιτρέπουν στον εαυτό τους την αταξία , ενώ ξεκίνησαν ήδη μια προσεκτική ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός οφείλει να περνά τη ζωή του προσέχοντας παντοιοτρόπως τον εαυτό του και όντας σε νηφαλιότητα. «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν» ( Κατά Μάρκον , ΙΔ΄, 38 ) είπε ο Κύριος

Ποιμαντικά λάθη εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρέσεων

Ποιμαντικά λάθη εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρέσεων:

Ἡ περίπτωσις τοῦ κηρύγματος

(πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.)

Βασικός παράγοντας στην ποιμαντική πράξη για τη σωστή και υπεύθυνη αντιμετώπιση των διαφόρων αιρέσεων δεν είναι μόνο η καλή γνώση των δοξασιών και των πρακτικών της κάθε αιρετικής κίνησης, αλλά και η αποφυγή διαφόρων ποιμαντικών λαθών.

Η αποφυγή αυτών των λαθών είναι καίριας σημασίας αναγκαιότητα γιατί, μεταξύ των άλλων, σχετίζεται με την ορθή στρατηγική του ποιμένα ή και του χριστιανού για να βοηθηθεί ο πλανεμένος συνάνθρωπός μας. Ένα τέτοιο ποιμαντικό λάθος είναι ορισμένες φορές και η ποιότητα και το περιεχόμενο του αντιαιρετικού κηρύγματος.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ἀποσπάσματα ἀπό τίς συνομιλίες μας, μέ τόν Γέροντά μας ΕΦΡΑΙΜ τόν Ἀριζονίτη


( Απομαγνητοφωνημένο υλικό, μοναχών, πνευματικών παιδιών του Γέροντος από την Ελλάδα, που τον επισκέφθηκαν , πρόσφατα στην Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου, στην Αριζόνα της Αμερικής , που ευγενικά προσέφεραν με στόχο την πνευματική μας οικοδομή).

Μάϊος 2014, Αριζόνα

Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ : Βλέπετε την φωτογραφία αυτή του Γέροντα Ιωσήφ, του Ησυχαστή. Είχα μεγάλο Γέροντα, ήταν πυρ – πυρ, άνθρωπος φαινόμενο. Όλο τα επουράνια σκέπτονταν, μ’ αυτά ζούσε. Δύο λέξεις μας έλεγε συνεχώς, υπομονή, υπομονή και προσευχή και εδώ μας βοηθάει, όσο του επιτρέπει η Πρόνοια του Θεού. Σαν υποτακτικοί του, ποτέ δεν μαλώσαμε μεταξύ μας. Άλλοι απέξω μας δημιουργούσαν προβλήματα, συκοφαντούσαν τον Γέροντα, τον κατηγορούσαν, αλλά ο Γέροντας Ιωσήφ έλεγε, « αυτοί ας λένε, εμείς να μην πούμε ».

Συνομιλήτρια : Εμείς Γέροντα, είμαστε πολύ αδύνατοι σε όλα. Τι θα γίνει με εμάς;
Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ : Άλλα χρόνια είναι τώρα. Άλλα τα κριτήρια του Θεού, για σήμερα. Ο Γέροντας Ιωσήφ είχε το πνευματικό πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος να είστε εσείς ( ..δηλαδή τα πνευματικά του παιδιά ) στο πνευματικό λύκειο. Σήμερα υπάρχει τέτοια πνευματική σύγχυση. Μεγάλος ανεμοστρόβιλος παρασέρνει τα πάντα. Κρατείστε γερά την παράδοση που σας παρέδωσα και να ξέρετε ότι σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας. Αυτό δεν το θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις.

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Εξομολόγηση και Ψυχοθεραπεία


του Πρωτοπρεσβύτερου Κων/νου Στρατηγόπουλου 
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, που έγινε στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων, στην Αγία Παρασκευή του ομωνύμου προαστίου Αθηνών, την Τρίτη στις 18-3-2003

Έχουμε μπροστά μας ένα θέμα πάρα πολύ καίριο πραγματικά, πολύ λεπτεπίλεπτο, που πρέπει να το δούμε με πλεονάζουσα σοβαρότητα, γιατί ακριβώς αυτή η συγκριτική που θέτει το θέμα μπροστά μας, «Ψυχοθεραπεία και Εξομολόγηση», μπορεί να δημιουργήσει συγχύσεις ή ακόμη και περιττές αντιπαλότητες.
Επειδή  το  θέμα  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο, στα λίγα λεπτά που διαθέτω μπροστά μου, θα προσπαθήσω να το σκιαγραφήσω πολύ απλά, πολύ αδρά, να πω πολύ μεγάλες έννοιες με απλά λόγια, να το ορίσω στην αγάπη σας και να ΄χετε  κάποιο στοιχείο, κάποιο επίπεδο, για να μπορείτε όταν γίνονται αυτές οι αναλύσεις να τις καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΟ-ΕΠΟΧΗΤΙΚΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ» ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψυχαναλυτικές περιπλανήσεις στο χώρο των Μυστηρίων και της ιερατικής διακονίας - Κριτική στις νέες εκδόσεις ψυχοθεολογίας


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Η αυξανόμενη εκδοτική παραγωγή των τελευταίων ετών βιβλίων και περιοδικών που επιχειρούν τη σύζευξη της ψυχαναλυτικής φιλοσοφίας και της ψυχοθεραπείας με την ορθόδοξη θεολογία εμπνέει ανησυχία. Μια ανησυχία που οπωσδήποτε δεν έχει ως βάση της «το φόβο, την ανασφάλεια, ή το φθόνο», ούτε υπόκειται σε γνωστές, υποκειμενικές ερμηνείες ψυχαναλυτικού τύπου οι οποίες καλύπτονται κάτω από το μανδύα της «επιστήμης»· αλλά μια γνήσια ανησυχία για την επικείμενη αλλοίωση του ορθοδόξου φρονήματος, που πόρρω απέχει τόσο από το φανατισμό όσο και από την άκριτη αποδοχή κτιστών, κοσμικών, πεπερασμένων μεθόδων στο χώρο της θεραπευτικής της Εκκλησίας.
Η κριτική αυτή, προϊόν ενδελεχούς μελέτης, δεν επιθυμεί να στραφεί εναντίον προσώπων, τα οποία φυσικά είναι καθ’ όλα σεβαστά και αγαπητά, αλλά να καταδείξει τεκμηριωμένα πώς μέσα από τις επιχειρούμενες προσπάθειες «διαφώτισης» της Εκκλησίας σε ζητήματα ψυχικής υγείας, εισβάλλουν κακοδοξίες και θεολογικές αστοχίες οι οποίες δεν εντοπίζονται μόνο από τους «φονταμενταλιστές».

Αντιπατερικός και οικουμενιστικός ο Λόγος του μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου [ΒΙΝΤΕΟ 2014]vlcsnap-2014-08-20-23h14m43s79.jpg
Συνταχθέν ὑπό τῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἰστολογίου Κατάνυξις

        Ἐναγωνίως ἀναζητοῦμε ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, "μὲ κότσια" ὅπως λέγει ὁ λαός, νὰ ὀρθώσουν ἀνάστημα στὴν λαίλαπα ποὺ καταστρέφει τὴν Πίστη τῶν Χριστιανῶν καὶ λέγεται Οἰκουμενισμός. Σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία, παγκοσμίως, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἐναπομείναντες ἐπίσκοποι μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα ποὺ νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάγκη αὐτή. Οἱ περισσότεροι εἴτε ἀνήκουν στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἴτε κρύβονται στὰ πέριξ αὐτῆς, προσποιούμενοι τοὺς ὀρθοδόξους, καταφέρνοντας μὲ αὐτὴν τὴ στάση τους νὰ ἐφαρμόσουν τὴ διατεταγμένη ὑπηρεσία ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ. Μία ὑπηρεσία ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἄριστά τούς σκοποὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τὸν συγκριτισμὸ πού ἐφαρμόζει. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὴ ἡ σύνδεση τῆς αἱρέσεως αὐτῆς μὲ τὴ Μασονία.[1] 

ΘΑΥΜΑ; ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΡΟΥΚΕΤΑ έπεσε σε OΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ και ΓΟΝΑΤΙΣΕ μπροστά στην Εικόνα Χωρίς να ΕΚΡΑΓΕΙ (ΦΩΤΟ)

Τη νύχτα της 16ης προς 17η Αυγούστου η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Πάυλου στην κωμόπολη Mospynο της περιοχής του Ντόνετσκ επλήγη από ρουκέτα μήκους 1,5m που εκτόξευσε πυραυλικό σύστημα Grad. Αυτή κατέληξε στο εσωτερικό του ναού αφού διέτρεξε μια περίεργη τροχιά.
506

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ!!!

Posted: 
wpid-20140819093940
«Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με τις υπ’ αρ. 12953 και 12954/2014 αποφάσεις του απέρριψε τις αγωγές του Δημοσίου κατά της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, τρίτων αγοραστών και Τραπεζών, με τις οποίες το Δημόσιο ζητούσε την επιστροφή των ακινήτων που είχαν ανταλλαγεί έναντι παραλιμνίων εκτάσεων της Λίμνης Βιστωνίδας.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με εκτενές και εμπεριστατωμένο σκεπτικό

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - Ὀάνα Ἰφτίμε-Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε

Ὁμοιοπαθητική
Ὀάνα Ἰφτίμε-Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε


Σᾶς προτείνουμε τό ἐξαιρετικό αὐτό βιβλίο περί Ὀμοιοπαθητικῆς
ὥστε νά ἐνημερωθεῖτε ὀρθά
γιά τόν ἀσυμβίβαστον τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς μέ τήν Ὀρθοδοξία!

Ομοιοπαθητική
Ομοιοπαθητική

Συγγραφείς:  

Οάνα Ιφτίμε, Βιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου.

Αλέξαντρου Ιφτίμε, Βιολόγος, Ερευνητής στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας "Grigore Antipa" του Βουκουρεστίου.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

gerontas-athanasios-22.jpg

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σε ομιλία του στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, μεταξύ άλλων ανέφερε «Οι Χριστιανοί πρέπει να κάνουν υπακοή στην Εκκλησία και να μην αντιδρούν.  Η αντίδραση οδηγεί στο σχίσμα και την καταστροφή».  Είναι γεγονός ότι το σχίσμα είναι κακό μεγάλο και αιτία απωλείας, όμως η υπακοή στα απαράδεκτα και ανορθόδοξα, είναι εξίσου αιτία απωλείας.  Υπάρχει η οδός της  ορθής ομολογίας της Πίστεως, χωρίς να περιπέσει κανείς σε σχίσμα.  Αλίμονο αν εκείνοι που ομολόγησαν την Πίστη τους, ακολουθούσαν την απαράδεκτη υπόδειξη του Επισκόπου αυτού.

Ακολούθως ανέφερε ότι «Αν κάποιοι επίσκοποι συλλειτουργήσουν με αιρετικούς ή κοινωνήσουν αιρετικούς, δεν βλάπτουν την Εκκλησία αλλά μόνον τον εαυτό τους».  

Ενθυμούμαι παλαιότερα που άκουσα τον Επίσκοπο αυτόν, να ομιλεί περί οικουμενικότητας του ατομικού κακού. Τώρα ομιλεί άκρως αντίθετα, δηλαδή περί ατομικότητας του (οικουμενίστικου) οικουμενικού κακού. Τον σκανδαλισμό των πιστών γιατί τον αγνοεί;

ΚΥΝΕΣ ΕΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΥΝΕΣ ΑΝΑΙΔΕΙΣ...Ὅσον καί νά ἐπιχειροῦν οἱ ἄνθρωποι νά καλύπτουν τήν πραγματικότητα ἤ νά ρίπτουν στάχτην εἰς τούς ὀφθαλμούς τῶν συνανθρώπων των μέ τίς ψευδοευγένειες καί μέ ὅ,τι ἄλλο ἐφευρίσκουν καί ἐπινοοῦν, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει τήν πραγματικότητα καί τοποθετεῖ τά πράγματα εἰς τήν σωστή των θέσιν.

Αὐτό βεβαίως ἰσχύει διά κάθε περίπτωσιν, ἀλλά κυρίως τό βλέπομε ἐναργῶς εἰς τούς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ ἀτρόμητες αὐτές προσωπικότητες, πού δέν ἔβλεπαν «εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου» ἀλλά ἐθεωροῦσαν κατάματα τήν ἀλήθειαν, ἤρχοντο στιγμές πού ἤλεγχαν τούς παρανομοῦντας καί ἐκήρυττον τήν καθολικήν μετάνοιαν. Εἰς αὐτό δέ τό ὑψηλόν ἔργον των δέν ἐπρότασσον τήν ἰδικήν των ἄποψιν, ἀλλά τό «τάδε λέγει Κύριος»!

Ἄς περάσωμε εὐθύς ἀμέσως, πρός ἐπιβεβαίωσιν τοῦ λόγου, εἰς τόν Μεγάλον Προφήτην Ἡσαΐαν.

Σὲ ποιὰν ἀλήθειαν ὁμολογοῦμεν;


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολικὴ εἰς πάντα τα μέρη αὐτῆς. Ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς, ὄχι μόνον ὁ κληρικὸς ἀλλὰ καὶ πᾶς λαϊκὸς καλεῖται νὰ ὁμολογεῖ καὶ νὰ ὑπερασπίζει τὴν ἀλήθειαν τῆς παραδόσεως καὶ νὰ ἀντιτάσσεται καὶ πρὸ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς Ἐπίσκοπους, ἐὰν οὗτοι πίπτουν εἰς αἵρεσιν.»  (Ἀπὸ «Ἡ Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», τοῦ Vladimir Lossky).
Τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ εἰδικά τους τελευταίους μῆνες αὐξάνονται σάν χιονοστιβάδα οἱ συνεχεῖς δηλώσεις καὶ ἐκδηλώσεις ἱεραρχῶν, ἐπισκόπων, καθηγούμενων καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ πρωτοστατοῦντα τὴν ἴδια τὴν «κεφαλὴν» τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ νεοταξικῶν προτύπων, (ὅπως τὸ παραμύθι τῆς «ἀντιρατσιστικῆς» ἐκστρατείας), ὑπὲρ τῆς «προοδευτικῆς» ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου μὲ «σημαία» τὴν κάθε διαστροφή, ὑπὲρ τῆς σταδιακῆς ἰσλαμοποίησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, (ὄχι τόσο γιατί εἶναι ὑπὲρ τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ γιατί πιστεύουν πὼς ἔτσι θὰ «σπάσουν» τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν πιστῶν), ὑπὲρ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ γιατί ὄχι, ὑπὲρ τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν». Στὰ μεγάλα μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους, (ἀπὸ πρόσφατη ἐπίσκεψη), κανεὶς δὲν τολμᾶ νὰ προβάλλει δημόσια τὶς ἐνστάσεις του σὲ αὐτὴ τὴν πορεία ποὺ ἐπιταχύνεται μὲ δραματικὸ τρόπο, (εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν οἱ Ἁγιορεῖτες Κελιῶτες). Ἀλήθεια τί συμβαίνει; Ὑπάρχει ὀργανωμένο ἀπὸ «κέντρα» σχέδιο γιὰ....
τετελεσμένα ἀνατροπῆς σε ὅ,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα;

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν (Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης)

ΟΜΙΛΙΑ ΚΘ΄

Μετά γγέλων τά οὐράνια, μετά ἀνθρώπων τά ἐπίγεια,
ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως, Θεοτόκε βοῶμέν σοι·
Χαῖρε πύλη τῶν οὐρανῶν Πλατυτέρα!
Χαῖρε μόνη τῶν γηγενῶν σωτηρία.
Χαῖρε σεμνή Κεχαριτωμένη, ἡ τεκοῦσα Θεόν σεσαρκωμένον.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα θά ποῦμε ὀλίγα πράγματα πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποίαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δοξάζει καί ἀνεβάζει ὑπεράνω τῶν Χερουβίμ καί τῶν Σεραφίμ, ἐνῷ οἱ αἱρετικοί ὑποβιβάζουν σέ βαθμό ἀτιμίας.
Ὅταν συναντήθηκε  Παναγία μας μέ τήν μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν ἉγίαἘλισάβετ, μεταξύ ἄλλων τῆς εἶπε: «Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί»(Λουκ. Α΄: 48). Δηλαδή ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων πού θάπιστέψουν στόν Κύριο, θά μέ μακαρίζουν γιά τήν ἀξία πού μοῦ ἔδωκε  Θεός καί Πατέρας νά γίνω μητέρα τοῦ Υἱοῦ Του. Τί τιμή γιά μιά γυναῖκα!

Στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων,